מירי דוידוביץ, צלמת ישראלית | Miri Davidovitz, Israeli Photographer